Informace o adopci
Zalíbilo se vám nějaké zvířátko ve Zvířátkově a chtěli byste ho finančně podpořit? V tom případě je pro vás adopce tím nejlepším možným řešením! Je ovšem třeba si hned na začátku ujasnit, co taková adopce obnáší pro vás, ale i pro nás.
 
Adoptivní rodič
Pokud jste si vybrali zvířátko, které chcete adoptovat, stačí si ho pouze „vložit do košíku“ a zaplatit uvedenou částku nejpozději do 14 dnů od data zakoupení (pokud není ujednáno jinak). U jednoho zvířátka může být více adoptivních rodičů. Adopci je možné po uplynutí jednoho roku obnovit.
 
Jako adoptivní rodič:
 • máte právo si vyžádat informace o adoptovaném zvířeti a jeho fotografie
 • při návštěvě Zvířátkova a po předchozí domluvě, pokud to daný druh zvířete dovolí, máte možnost se vyfotit, pomazlit se s adoptovaným zvířetem, popř. ho nakrmit
 • nemáte právo si zapůjčit zvíře domů či jinam mimo jeho výběh, klec, terárium
 • nemáte v případě vypovězení smlouvy  právo žádat vrácení zaplacené finanční částky, jež odpovídá době, která zbývá do řádného ukončení platnosti smlouvy (tj. jeden rok ode dne, kdy bylo zvíře adoptováno)
 • v případě uhynutí zvířete nemáte právo na vrácení peněz
 • souhlasíte s tím, že vaše jméno a místo bydliště či název firmy nebo společnosti bude uvedeno na tzv. adopční cedulce umístěné v blízkosti výběhu adoptovaného zvířete či na našich webových stránkách
 • obdržíte certifikát a adopci zvířete

Zoopark Zvířátkov:

 • si ponechá ve vlastnictví vámi adoptované zvíře, stejně tak i jeho pozůstatky (kůži, části kostry atd.) v případě uhynutí
 • má právo zvíře zapůjčit mimo svůj areál či ho prodat, pokud to bude nutné z chovatelských, veterinárních či jiných závažných důvodů
 • finanční částku, darovanou adoptivním rodičem, použije na pokrytí části nákladů spojených s chovem daného druhu zvířete v období platnosti smlouvy (tj. jeden rok ode dne, kdy bylo zvíře adoptováno)

Na závěr:

 • smlouva o adopci se uzavírá na dobu jednoho roku
 • smlouva o adopci nabývá platnosti v den zaplacení finanční částky na účet vlastníka

Pokud jste si z nabízených zvířátek k adopci nevybrali a chcete naši činnost finančně podpořit, své příspěvky můžete zaslat na bankovní účet číslo 269473791/0300. Samozřejmě nám můžete příspěvek předat po předchozí telefonické či emailové domluvě osobně ve Zvířátkově.

Pokud budete mít jakoukoliv otázku, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: 606 805 046 či na e-mailu: zviratkovolesna@gmail.com.

Pokud byste se chtěli stát partnerem Zvířátkova, kontaktujte nás, prosím, na výše uvedeném e-mailu či telefonním čísle.
 
Partner Zvířátkova
Tahle možnost je určena především firmám, různým společnostem. Partnerem se můžete stát, pokud se rozhodnete přispět částkou vyšší než 13 000,- Kč.
 
Jako partner Zvířátkova:
 • bude vaše jméno (popř. logo) uvedeno na webových stránkách
 • budete informováni o připravovaných akcí ve Zvířátkově
 • máte možnost po předchozí domluvě se vyfotit, pomazlit se se zvířátky nebo si ta, která to umožňují, nakrmit
Za veškeré příspěvky moc děkujeme.