Informace o adopci
Zalíbilo se Vám nějaké zvířátko ve Zvířátkově a chtěli byste ho finančně podpořit? V tom případě je pro Vás adopce tím nejlepším možným řešením! Je ovšem třeba si hned na začátku ujasnit, co taková adopce obnáší pro Vás, ale i pro nás.
 
ADOPTIVNÍ RODIČ
Pokud jste si vybrali zvířátko, které chcete adoptovat, stačí si ho pouze „vložit do košíku“ a zaplatit uvedenou částku nejpozději do 14 dnů od data zakoupení (pokud není ujednáno jinak). U jednoho zvířátka může být více adoptivních rodičů. Adopci je možné po uplynutí jednoho roku obnovit.
 
Jako adoptivní rodič kromě našeho vděku a vděku zvířátka, jehož chov v našem útulku jste prostřednictvím adopce podpořili, získáte:
 • certifikát o adopci zvířete, který je možné rovněž využít jako dárek (v tomto případě prosíme do poznámky k objednávce o uvedení jména a příjmení obdarovaného),
 • tři volné vstupenky do našeho útulku (posíláme prostřednictvím e-mailu, nevztahuje se na komentované prohlídky, individuální krmení a akce pořádané v areálu Zvířátkova),
 • informace o veškerých ve Zvířátkově chystaných akcích,
 • právo si vyžádat informace o adoptovaném zvířeti a jeho fotografie,
 • možnost se s Vámi adoptovaným zvířetem při návštěvě našeho útulku a po předchozí domluvě, ovšem pokud to daný druh zvířete dovolí, vyfotit, pomazlit či si ho nakrmit,
 • možnost si Vámi adopcí poskytnutou částku odečíst ze základu daně (na požádání Vám zašleme „Potvrzení o daru“.

Jako adoptivní rodič současně s adopcí zvířete souhlasíte s uvedením Vašeho jména spolu s místem bydliště, popřípadě s uvedením názvu firmy či společnosti na nástěnce adoptivních rodičů umístěné v areálu Zvířátkova v blízkosti pokladny a na našich webových stránkách v záložce „Adoptivní rodiče našich zvířátek“, popřípadě „Sponzoři“. Pokud se zveřejněním Vašich výše zmíněných údajů nesouhlasíte, informujte nás, prosím, o tomto požadavku buď v poznámce k objednávce, nebo na e-mailu info@zviratkov.cz.

Jako adoptivní rodič nemáte:

 • právo si zapůjčit zvíře domů či jinam mimo jeho výběh, klec, terárium atd.,
 • v případě vypovězení smlouvy právo žádat vrácení zaplacené finanční částky, jež odpovídá době, která zbývá do řádného ukončení platnosti smlouvy (tj. jeden rok ode dne, kdy bylo zvíře adoptováno),
 • v případě uhynutí zvířete právo na vrácení peněz.

Útulek Zvířátkov:

 • si ponechá ve vlastnictví Vámi adoptované zvíře, stejně tak i jeho pozůstatky (kůži, části kostry atd.) v případě uhynutí,
 • má právo zvíře zapůjčit mimo svůj areál či ho prodat, pokud to bude nutné z chovatelských, veterinárních či jiných závažných důvodů,
 • finanční částku darovanou adoptivním rodičem použije na pokrytí části nákladů spojených s chovem daného druhu zvířete v období platnosti smlouvy (tj. jeden rok ode dne, kdy bylo zvíře adoptováno).

Na závěr:

 • Smlouva o adopci se uzavírá na dobu jednoho roku.
 • Smlouva o adopci nabývá platnosti v den zaplacení finanční částky na účet vlastníka.

Pokud jste si z nabízených zvířátek k adopci nevybrali a chcete naši činnost finančně podpořit, můžete své příspěvky zaslat na bankovní účet 269473791/0300. Příspěvek nám můžete samozřejmě také po předchozí telefonické či e-mailové domluvě předat osobně ve Zvířátkově.

Pokud budete mít jakoukoliv otázku, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 606 805 046 či na e-mailu info@zviratkov.cz.

PARTNER ZVÍŘÁTKOVA
Tahle možnost je určena především firmám, různým společnostem atd. Partnerem se můžete stát, pokud se rozhodnete přispět částkou vyšší 13 000,- Kč.
Pokud byste se chtěli stát partnerem Zvířátkova, kontaktujte nás, prosím, na výše uvedeném e-mailu či telefonním čísle.
 
Jako partner Zvířátkova:
 • bude Vaše jméno (popř. logo) uvedeno na webových stránkách,
 • budete informováni o ve Zvířátkově připravovaných akcích,
 • máte možnost se po předchozí domluvě vyfotit, pomazlit se zvířátky nebo si ta, která to umožňují, nakrmit.
Za veškeré příspěvky moc děkujeme.
 
POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DARU
Pro zaslání „Potvrzení o přijetí daru“ nám, prosím, zašlete na e-mailovou adresu info@zviratkov.cz Vaše jméno a příjmení, datum narození a adresu Vašeho bydliště. Potvrzení Vám následně zašleme na e-mailovou adresu, ze které byly odeslány Vaše osobní údaje.